KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT, VIỆT NAM

Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam) (Trụ sở chính: Hà Nội, Việt Nam, Tổng giám đốc: Hisato Takeda [Tiến sĩ kỹ thuật– kỹ sư cao cấp (Ngành công nghệ môi trường)]; (dưới đây gọi là GKCV ) đã ký kết biên bản ghi nhớ (dưới đây gọi là: MoU) với trường đại học Việt […]