Dự án AD-BT

Công suất
25m3/day
Địa điểm
Binh Tan District
Tỉnh
Hồ Chí Minh City
Hoàn thành
January 2016