Dự án B

Ngành Công nghiệp
Công suất
650 m3/day
Địa điểm
Yen My
Tỉnh
Hưng Yên
Hoàn thành
December 2020