Dự án M

Ngành Công nghiệp
Công suất
17 m3/hr
Địa điểm
Ben Cat Commune
Tỉnh
Bình Dương
Hoàn thành
Tháng 3/ 2015