Dự án SG

Ngành Công nghiệp
Công suất
980M3/DAY
Địa điểm
Thuan An City
Tỉnh
Bình Dương
Hoàn thành
Tháng 10/ 2012