Dự án TC

Ngành Công nghiệp
Công suất
10 m3/hr
Địa điểm
Long Thanh District
Tỉnh
Đồng Nai
Hoàn thành
Tháng 11/ 2016