Cung Cấp Hóa Chất

Chúng tôi cung cấp đa dạng các chủng loại hóa chất phục vụ ngành xử lý nước và nước thải. Các sản phẩm hóa chất đã được chúng tôi lựa chọn và kiểm nghiệm từ các nhà sản xuất có uy tín trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Công ty chúng tôi còn có phòng Thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp dịch vụ phân tích nước nhắm luôn kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn nước đầu ra, tối ưu hóa hoạt động xử lý, giảm chi phí và cải thiện hiệu quả vận hành.

Nhà phân phối chính thức

Hóa chất sản xuất do CôNG TY TNHH KURITA