Tái Sử Dụng Nước

Sự phát triển của kinh tế và gia tăng dân số liên tục, dẫn đến nhu cầu sử dụng nước trong công nghiệp và sinh hoạt cũng gia tăng. Do đó, cải tiến phương pháp xử lý nước thải và tái sử dụng nước được ứng dụng để quản lý nguồn nước nhằm hạn chế vấn đề thiếu hụt nước.

Chúng tôi đã nhận ra và cung cấp giải pháp cho vấn đề này thông qua ứng dụng kỹ thuật màng lọc một cách phù hợp và hiệu quả như màng vi lọc áp lực, màng lọc sinh học, màng thẩm thấu ngược để đảm bảo độ tin cậy của chất lượng nguồn nước và phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Nước sau xử lý có thể cung cấp cho cooling, boiler và những mục đích khác.