Trung Tâm Thương Mại & Khách Sạn

Nước thải từ nhà hàng của các trung tâm thương mại và khu vực bếp từ khách sạn chứa một lượng lớn các hợp chất hữu cơ như dầu mỡ có tác động mạnh đến môi trường. Ngoài ra, lượng nước thải có sự dao động lớn vào ngày thường và ngày lễ, nên chúng tôi cho rằng điều quan trọng là phải xây dựng một nhà máy xử lý ổn định dựa trên những kinh nghiệm thực tế và sự hiểu biết về lối sống của cư dân địa phương.
Từ năm 2013, chúng tôi đã tích lũy những thành tựu tại Việt Nam, tận dụng lợi thế của việc cung cấp các nhà máy xử lý nước thải cho các trung tâm mua sắm.
Chúng tôi cũng cung cấp các hệ thống lọc nước mưa cho cảnh quan, nhà máy xử lý nước cấp đạt tiêu chuẩn nước uống của Việt Nam và các dịch vụ Vận hành- Bảo dưỡng sau khi hoạt động. Trong tương lai, Việt Nam sẽ có thêm nhiều loại hình tiện ích thương mại như khách sạn, cao ốc văn phòng để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng địa phương. Chúng tôi sẽ đáp ứng linh hoạt với mỗi loại hình trong lĩnh vực xử lý nước.