Dự án A

Công suất
40 m3/h
Địa điểm
Ha Dong
Tỉnh
Hà Nội City
Hoàn thành
October 2019