May Mặc Và Dệt Nhuộm

Nghành công nghiệp dệt nhuộm của Việt Nam thu hút nhiều sự quan tâm của các công ty FDI nước ngoài (đầu tư trực tiếp nước ngoài), Việc quản lý hệ thống xử lý nước thải của nhà máy là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với việc ổn định sản xuất. Cụ thể, Vì nước thải dệt nhuộm từ xưởng nhuộm có màu và hàm lượng chất ô nhiễm cao. Các công ty gây ô nhiễm môi trường điều được chú ý bởi cộng đồng. Thực hiện DTM (Báo cáo đánh giá tác động môi trường) là bước sàn lọc đối với việc thành lập xưởng. Thuốc nhuộm chứa các chất tạo màu, có hàm lượng màu cao, thậm chí ở nồng độ rất thấp. Do đó, Cần thiết phải xây dựng nhà máy xử lý nước thải có khả năng xử lý màu hiệu quả có thể xử lý màu có hàm lượng thấp. Cũng chính vì nhà máy dệt nhuộm phát sinh lượng lớn nước thải nên nhu cầu tái xử dụng nước cũng rất cao. Dựa vào kinh nghiệm đo đạc và phân tích, chúng tôi không những chỉ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tiên tiến trong đó kết hợp xử lý keo tụ/tạo bông, xử lý sinh học, AOP (Quá trình oxi hóa bậc cao), mà còn xây dựng hệ thống tái sử dụng nước để sử dụng nước lại lần nữa cho quy trình sản xuất.