Khu Công Nghiệp

Việt Nam có 336 khu công nghiệp trên toàn quốc, thậm chí hiện nay các khu công nghiệp mới đang được xây dựng và quy hoạch nối tiếp nhau, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế Việt Nam.
Chúng tôi có thể cung cấp các nhà máy mới và các công trình mở rộng cho các nhà máy xử lý nước thải trong các khu công nghiệp, cũng như các nhà máy xử lý nước công nghiệp quy mô lớn.
Nước thải từ mỗi nhà máy được xử lý đạt tiêu chuẩn loại A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam QCVN 40: 2011 / BTNMT bằng các nhà máy xử lý bậc cao. Từ đó, chúng tôi đang góp phần bảo vệ môi trường nước khu vực xung quanh.

Các Công Trình Đã Thực Hiện