Điện Và Điện Tử

Chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển công nghệ lọc nước siêu sạch đạt yêu cầu chất lượng nước cung cấp cho quá trình sản xuất thiết bị điện và điện tử bằng công nghệ lọc màng và trao đổi ion.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp hệ thống xử lý nước thải, nước rửa tinh khiết và hệ thống tái sử dụng nước có hiệu quả về mặt chi phí với lượng bùn tạo ra ít, tiết kiệm nước cấp nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu xả thải.

Các Công Trình Đã Thực Hiện