Sản Xuất Hóa Chất

Do ứng dụng nhiều loại hóa chất khác nhau trong quá trình sản xuất nên ngành công nghiệp hóa chất đang đối mặt với tình trạng nước thải phát sinh có chứa nhiều chất thải nguy hại. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước và nước thải ngành công nghiệp hóa chất, chúng tôi cung cấp các dịch vụ bao gồm thiết kế hệ thống xử lý đáp ứng yêu cầu xả thải ra môi trường, xây dựng, lắp đặt và dịch vụ bảo trì hệ thống.

Các Công Trình Đã Thực Hiện