Lĩnh Vực Khác

Chúng tôi không chỉ cung cấp hệ thống xử lý nước và nước thải cho những ngành công nghiệp nêu trên mà còn những ngành công nghiệp khác như dệt nhuộm, nhựa và cao su… Chúng tôi cung cấp dịch vụ phân tích nước, thiết kế hệ thống, xây dựng, lắp đặt thiết bị và đảm bảo hệ thống đạt yêu cầu xả thải. Tuy nhiên, do tình trạng thiếu nước và sụt lún ngày càng nghiêm trọng nên công nghệ tái sử dụng và sử dụng nước hiệu quả trong công nghiệp được xem như là điểm mạnh của chúng tôi thông qua việc ứng dụng công nghệ màng.

Các Công Trình Đã Thực Hiện