Xử Lý Nước Thải

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý bằng công nghệ bùn hoạt tính và đội ngũ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao. Thiết bị khuếch tán khí được cải tiến nhằm đạt hiệu quả xử lý cao khi tải lượng thay đổi với năng lượng tiêu thụ ít. Sự linh hoạt và ổn định của hệ thống cũng được khảo sát để thuận tiện cho quá trình vận hành và bảo trì.

Xử Lý Hóa Lý

Xử lý kim loại nặng

Từ Khóa: Đồng kết tủa, Tác chất tạo phức chelate, Hạt nhựa tạo chelate với kim loại
Công nghệ này giúp bắt giữ và loại bỏ kim loại nặng có hàm lượng nhỏ mà khó xử lý bằng phương pháp keo tụ lắng thông thường. Vì chính phủ Việt Nam ban hành tiêu chuẩn xả thải nước thải rất khắc khe, do đó đòi hỏi phải có phương pháp xử lý tốt hơn đối với nước thải sản xuất của quá trình xử lý bề mặt hoặc nước thải xi mạ, …

Oxi hóa bậc cao (AOPs)

Từ khóa: Phản ứng Fenton, Xử lý bằng UV, Ozone, Hydrogen Peroxide
Đây là kỹ thuật oxi hóa dùng để phân hủy các hợp chất hữu cơ bền khó xử lý bằng phương pháp xử lý sinh học thông thường. Chúng tôi có nhiều kỹ thuật xử lý với hiệu quả xử lý cao và giảm thiểu tối đa được lượng bùn phát sinh.

Lắng keo tụ/Tuyển nổi

Từ khóa: DAF, Bể phân tách bùn GK, Lọc bằng màng
Chúng tôi cung cấp hệ thống xử lý nước thải tích hợp với hiệu quả cao như là hệ thống phân tách bùn GK được cải tiến từ những kỹ thuật hiện tại. Chúng tôi cũng cung cấp các hệ thống lọc bằng màng lọc, keo tụ bằng kỹ thuật mới do chúng tôi nghiên cứu

Xử lý dầu

Từ khóa: Khử nhủ tương, Tách dầu
Chúng tôi có kỹ thuật cho việc xử lý nhủ tương khó bị phân tách, phân hủy và phân tách dầu mỡ.

Xử lý nước thải chứa Cyanua

Từ khóa: Phương pháp oxi hóa kềm và chlorine, Ozone, điện phân, Phương pháp Prussian blue, Quy trình Metallgesellschaft Natural Resources (MNR)
Cianide là chất hóa học cực kỳ độc phát sinh từ quá trình xi mạ vàng và đồng, Chúng tôi cung cấp quy trình công nghệ khử hoặc thu hồi.

Công nghệ lọc

Từ khóa: Lọc đa lớp, Lọc bằng màng.
Chúng tôi cung cấp quy trình lọc tối ưu phù hợp với chất lượng nước đầu vào và xử lý nước đáp ứng chất theo yêu cầu của khách hàng.

Phương pháp hấp phụ

Từ khóa: Hấp thụ than hoạt tính, Alumina hoạt tính, Zeolite
Phương pháp xử lý công nghệ hấp phụ thường ứng dụng cho việc xử lý VOC, màu, hợp chất COD phức tạp,…bằng cách kết hợp với AC, alumina hoạt tính, Zeolite, hạt nhựa hấp phụ,…

Cô đặc / Khử nước bùn

Từ khóa: Bể phân tách bùn GK, Máy ép bùn GK-VoluteTM
Chúng tôi hiểu rõ việc tối ưu nồng độ bùn bằng kỹ thuật cô đặc bùn và cung cấp thiết bị tách nước hợp phù hợp tính chất của hỗn hợp bùn và nước thô. Chúng tôi góp phần làm giảm chi phí thải bỏ bùn thông qua việc làm giảm hàm lượng nước có trong bùn đến mức thấp nhất.

Xử Lý Sinh Học

Xử lý bằng phương pháp lên men Methane

Từ khóa: GK-UASB, Thiết bị khuấy trộn liên tục (CSTR), Biogas
Nước thải từ các nhà máy thực phẩm thường có hàm lượng chất hữu cơ rất cao… công nghệ Biogas phù hợp với nước thải có tải lượng ô nhiễm chất hữu cơ cao nhưng vận hành với mức tiêu thụ năng lượng thấp như là công nghệ xử lý sinh học dòng chảy ngược (UASB) có thể giúp giảm chi phí vận hành đáng kể. Chúng tôi cũng áp dụng công nghệ biogas cho việc xử lý chất thải rắn hữu cơ.

Xử lý bùn hoạt tính

Từ khóa: Nitrification denitrification, Công nghệ xử lý sinh học theo mẻ (SBR), Lọc sinh học hiếu khí (BAF), Mương oxi hóa
Chúng tôi đề xuất phương pháp xử lý tối ưu từ bùn hoạt tính, khử nito bằng phương pháp sinh học, SBR, hay oxi hóa tiếp xúc,… phù hợp với tính chất chất thải hữu cơ phát sinh từ quá trình sản xuất của nhà máy, nhà hàng, khu mua sắm phức hợp, hay nước thải sinh hoạt từ nhà bếp và nhà vệ sinh,…

Xử lý sinh học bậc cao

Từ khóa: Lọc sinh học bằng màng (MBR), Xử lý nước thải bằng giá thể sinh học (MBBR)
Trong một số trường hợp công nghệ xử lý hiếu khí truyền thống khó đạt đất lượng nước đầu ra như quy định, cụ thể khi khách hàng có nhu cầu tái sử dụng hoặc nước xả thải gần khu vực nguồn nước cấp. Chúng tôi áp dụng công nghệ xử lý sinh học nâng cao sử dụng công nghệ MBR và MBBR,…

Cái Khác

Khử mùi/Scrubber

Từ khóa: Khử mùi của đất, Tháp khử mùi sinh học, Tháp khử mùi bằng hóa chất, Tháp hấp thụ bằng than hoạt tính
Phương pháp thích hợp để xử lý mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải ngăn cản ô nhiễm thứ cấp, chúng tôi áp dụng công nghệ khử mùi tối ưu phù hợp với từng loại mùi khác nhau và mang lại hiệu quả kinh tế.

Hệ thống quan trắc môi trường

Từ khóa: Thiết bị đo pH, COD, Amonia, TSS, Nox; hệ thống GK-RCMC.
Chúng tôi lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường phù hợp với nghị định 40/2019/|ND-CP ngày 13/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, “hệ thống GK-RCMC” được phát triển bởi Goshu Kohsan cũng là hệ thống quan trắc trung tâm từ xa cho hệ thống xử lý nước thải