DỊCH VỤ PHÂN TÍCH NƯỚC – R&D

Goshu được cấp chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 vào tháng 11, 2019 và chứng nhận VILAS361 vào ngày 11/07/2018 cho 62 chỉ tiêu, bao gồm 58 chỉ tiêu hóa học và 04 chỉ tiêu sinh học, kết quả phân tích có độ tin cậy cao.

Goshu cung cấp các dịch vụ

Giấy phép Số VILAS361
Ngày hiệu lực: 11/07/2018 (cấp lại sau 3 năm)
Bảng danh mục chỉ tiêu được công nhận: (Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020)

Nitrit (NO2-) Nitrat (NO3-) Clorua (Cl-)
Florua (F-) Total phosphorous (T-P) Octo Photphat (PO43-)
Bromua (Br-) * Photphat hữu cơ (Org-P) Sunphat (SO42-)
Sunfua (S2-) Natri (Na+) Liti (Li+) *
Kali (K+) Amoni (NH4+) Canxi (Ca2+)
Magie (Mg2+) Tổng chất rắn (TS) Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
Tổng chất rắn hoà tan (TDS) Chất rắn có khả năng bay hơi Chất rắn lơ lửng
Sắt (T-Fe) Đồng (Cu) Kẽm (Zn)
Tổng Crom (T-Cr) Crom (Cr-III) Crom (Cr-VI)
Thuỷ ngân (Hg) Bari (Ba) Niken (Ni)
Mangan (Mn) Cadimi (Cd) Chì (Pd)
Nhôm (Al) Tin (Sn) Asen (As)
Nhiệt độ (°C) pH Độ đục (NTU)
Độ axit Màu (Pt-Co.) Oxy hoà tan (DO)
Cacbon đi-oxit (CO2) Độ dẫn điện Độ kiềm
Độ cứng tổng (T-H) Độ cứng can-xi (CaCO3) BOD5
CODCr CODMn Silica (SiO2)
Coliform E. Coli Vi khuẩn
Clo dư (Cl2) Tổng cacbon hữu cơ (TOC) Xianua (CN-)
Tổng Nitơ Kendan (TKN) Tổng Nitơ (T-N) Phenol
Dầu khoáng Dầu thực vật Chất hoạt động bề mặt
Dầu mỡ Axit béo dễ bay hơi (VFAs)* Mùi *

* Những chỉ tiêu này có thể được phân tích bằng phương pháp nội bộ mà không có chứng nhận VILAS

Thiết bị phân tích chính

Thiết bị Quang phổ hấp thụ nguyên tử

Thiết bị Quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier

Thiết bị Sắc kí Ion

Thiết bị Quang phổ

Thiết bị đo TOC

Thiết bị Sắc kí khí, sử dụng detecto ion hóa ngọn lửa

Thiết bị phân tích BOD

Lò nung

Tủ sấy

Tủ ấm vi sinh

Thiết bị khử trùng

Kính hiển vi

Thiết bị chưng cất Nitơ

Tủ an toàn sinh học

Thiết bị đo pH

Thiết bị đo Flo

R&D

Phòng thí nghiệm của chung tôi với đầy đủ các trang thiết bị có thể thực hiện phân tích thành phần đặc trưng của nước thải, đồng thời tiến hành thử nghiệm các Phương pháp xử lý trước khi cung cấp cho khách hàng một thiết kế có cơ sở và chi phí hợp lý.
Bên cạnh đó, các hoạt động phát triển công nghệ luôn được chung tôi thực hiện nhằm cải tiến hệ thống xử lý, như bể lắng siêu tốc “ultra-high-speed coagulation sedimentation tank”, GK-Separator và công nghệ xử lý sinh học dòng chảy ngược qua tầng bùn kỵ khí (UASB); GK-UASB.

Giấy Chứng Nhận Chất Lượng