Tập Đoàn GOSHU KOHSAN

Công Ty Tnhh Goshu Kohsan

Văn Phòng Và Nhà Máy

Địa chỉ: 70 Moo 5 Kingkaew Road, Bangphli, Samutprakarn 10540 Thailand
Điện thoại: 66(0)2312-4159 (20 lines)
Fax: 66(0)2312-4162

Văn Phòng Chiangmai

Địa chỉ: 173 Moo 4 Northern Region Industrial Estate, TambonBan Klang, Ampur Muang, Lamphun 51000
Điện thoại: 053-552-363-4
Fax: 053-552-364

Nhà Máy Lắp Ráp

Địa chỉ: 832 Moo 4 Soi 13B, Bangpoo Industrial Estate,Tambon Praeksa, Ampur Muang, Samutprakarn 10280
Điện thoại: 66(0)2709-4178
Fax: 66(0)2709-4557

Kinh Doanh

Người Đại Diện

Chủ tịch Ông. Ariruth Isariyakunakorn
(Ông. Akio Nakamoto)
Giám đốc Ông. Takashi Kondo
Bà. Morakot Isariyakunakorn

CÔNG TY TNHH Goshu Technoservice

Văn Phòng

Địa chỉ: 68/67 Moo 5 Soi Kingkaew 40/2, Kingkaew Rd., Bangphli, Samutprakarn 10540, Thailand
Điện thoại: +66 2738 9828
Fax: +66 2738 9829

Trung Tâm Dịch Vụ 1 (Prachinburi)

Địa chỉ: 169/45 Moo 8 Mooban Preuksa Khao Din, Tha Tum, Si Maha Phot Prachinburi 25140, Thailand
Điện thoại: (037) 481-174-5
Fax: (037) 481-173

Trung Tâm Dịch Vụ 2 (Chonburi)

Địa chỉ: 303/17 Moo 3 T.Bowin A.Sriracha, Chonburi 20230 Thailand.
Điện thoại: 66(0)38350-717, 66(0)38350-637
Fax: 66(0)3850-637

Nhà Máy

Địa chỉ: 832 Moo 4 Soi 13 Bangpoo Industrial Estate, Praeksa, Muang, Samutprakarn 10270, Thailand
Điện thoại: 66(0)2-709-3288-9
Fax: 66(0)2-709-3787

Kinh Doanh

Nhân Sự

47 người

Vốn Điều Lệ

20,000,000 Thai Baht

Thành Lập

CÔNG TY TNHH GK Finechem

Văn Phòng

Địa chỉ: Room C3 EF, 18th Floor, MD Tower Bldg. No.1, Soi Bangna-Trad 25, Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260, Thailand.
Điện thoại: 66(0)2-361-8873-7
Fax: 66(0)2-361-8878

Kinh Doanh

- Goshu Kasei Co., Ltd. for Poly Aluminum Chloride (PAC)
- Kanto Chemical Co., Inc. Japan
- Wako Jyunyaku Industry Co., Ltd. Japan
- Pall Filtration

CÔNG TY TNHH GK Finechem (VIỆT NAM)

Văn Phòng Hà Nội

Địa chỉ: Unit 702, 7th Floor, MD Complex Tower, 68 Nguyen Co Thach, Cau Dien Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Điện thoại: +84-24-6265-2550
Fax: +84-24-3959-0215

Vp Đại Diện Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 115 Pham Viet Chanh St., Ward. 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84-28-2253-8718

Business

Vốn Điều Lệ

1,400,000USD​

Thành Lập

September, 2010​

CÔNG TY TNHH Goshu Kasei

Văn Phòng

Địa chỉ: 832 Moo 4 Soi 13 Bangpoo Industrial Estate, Preaksa, Muang, Samutprakarn 10270, Thailand
Điện thoại: 66(0)2-709-3288-9, 66(0)2-709-4556-7
Fax: 66(0)2-323-0795

Kinh Doanh

Nhân Sự

20 người

Vốn Điều Lệ

13,800,000 Thai Baht

Thành Lập

1992

CÔNG TY TNHH GK Protecno

Văn Phòng

Địa chỉ: 11th Floor, MD Tower Bldg. No.1, Soi Bangna-Trad 25, Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260, Thailand.
Điện thoại: 66(0)2-361-8132-4
Fax: 66(0)2-361-8135

Kinh Doanh

Nhân Sự

22 người

Vốn Điều Lệ

15,000,000 Thai Baht

Thành Lập

1990

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT KURITA-GK

Văn Phòng Và Nhà Máy

Địa chỉ: 460 Moo 17, Bangphli Industrial Estate, Bangsaothong Sub-district, Bangsaothong, Samutprakarn 10540, Thailand
Điện thoại: 66(0)2-315-2300
Fax: 66(0)2-315-2301-2

Kinh Doanh

Thành Lập

1978

CÔNG TY TNHH Goshu-A1 Eco Business

Văn Phòng

Địa chỉ: Plot No. 19, R-2Street, Yangon Industrial Zone, Mingalardon Township, Yangon Region, Myanmar
Điện thoại: + 95 9457 7940 58 (Myanmar)

Văn Phòng Và Nhà Máy

Địa chỉ: Plot No.19, Yangon Industrial Zone, North Okkalapa Township, Yangon Region

Kinh Doanh