Dược Và Mỹ Phẩm

Nước tinh khiết không chứa hóa chất được yêu cầu sử dụng trong ngành công nghiệp dược phẩm để đảm bảo an toàn và yếu tố môi trường. Chúng tôi áp dụng những công nghệ xử lý nước như lọc, khử trùng, khử ion, màng vi lọc hoặc màng RO… Chúng tôi cũng cung cấp hệ thống khử trùng nước không sử dụng hóa chất như ozone, UV thay vì sử dụng Clo như phương pháp cổ điển.

Thành phần chính của nước thải dược phẩm bao gồm dung môi chứa halogen, dung môi không chứa halogen, chất hữu cơ, sản phẩm tự nhiên, sinh khối, chất oxi hóa, axit và bazo từ quá trình tổng hợp hóa chất, trích xuất các sản phẩm tự nhiên, lên men. Ngoài ra, chúng tôi cũng ứng dụng phương pháp xử lý hóa học và sinh học như hệ thống bùn hoạt tính và kỵ khí. Màng chìm được đánh giá như một phương pháp xử lý nước thải tiềm năng.

Các Công Trình Đã Thực Hiện