Tự Động Hóa

Sự cạnh tranh toàn cầu trong ngành công nghiệp ô tô, với chuyên môn quản lý cao chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế hệ thống xử lý nước và nước thải tuân thủ quy định môi trường, hệ thống tái sử dụng nước, giảm thiểu chất thải và chi phí vận hành.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước, chúng tôi áp dụng kỹ thuật màng và hệ thống trao đổi ion cải tiến để xử lý nước cho cooling tower, boiling tower và nước rửa trong quá trình gia công thiết bị tự động hóa.

Chúng tôi không chỉ cung cấp hệ thống có hiệu quả xử lý cao mà còn hiệu quả về mặt chi phí vận hành, xử lý kim loại nặng, xử lý bùn cũng như lượng nước tái sử dụng cho quá trình sản xuất cao.

Các Công Trình Đã Thực Hiện