Dự án SE

Ngành Công nghiệp
Công suất
8.5 m3/hr
Địa điểm
Long Thanh District
Tỉnh
Đồng Nai
Hoàn thành
Tháng 6/ 2016