Thông báo Video giới thiệu công ty

Video giới thiệu Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam) được phát hành.

Xin vui lòng bấm vào đây. (Mở liên kết YouTube)