Công ty TNHH Goshu Kohsan (Vietnam) ( Trụ sở chính: Hà Nội, Việt Nam, Tổng giám đốc: TS. Hisato Takeda [Kỹ sư cao cấp ngành công nghệ môi trường]; sau đây gọi là [GKCV] ) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng (Hiệu trưởng: PGS. TS. Đoàn Quang Vinh, sau đây gọi là [DUT] vào ngày 9 tháng 4 năm 2021.

 

Thành phố Đà Nẵng là trung tâm khu vực Trung Bộ, hiện đang rất thiếu hụt các kỹ sư, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý nước – nước thải. Chúng tôi đã kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và giao lưu kỹ thuật trong cùng lĩnh vực với DUT. Thông qua MoU này, kỹ sư, nhà nghiên cứu cũng như học sinh của hai bên sẽ hợp tác, trao đổi thông tin khoa học cũng như giáo dục, nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho miền Trung Việt Nam, góp phần vào công cuộc cải thiện môi trường nước.

 

Hai bên sẽ hợp tác với nhau trong những hoạt động sau:
(1) Thực hiện hợp tác nghiên cứu dự án
(2) Trao đổi báo cáo và ấn phẩm học thuật
(3) Tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo, bài giảng và hội nghị chung
(4) Thực tập và các hoạt động liên qua

[Địa chỉ liên lạc]
Goshu Kohsan (Vietnam) Co., Ltd.
Email: info.vn@goshukohsan.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *