Công ty TNHH Goshu Kohsan (Vietnam) có Trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam, Tổng giám đốc: Hisato Takeda Tiến sĩ kỹ thuật– kỹ sư cao cấp (Ngành công nghệ môi trường); sau đây gọi là “GKV”, đã trúng thầu dự án Thiết kế, Mua sắm và Xây dựng (EPC) nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 – Khu công nghiệp Bá Thiện II tại tỉnh Vĩnh Phúc, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Vina-CPK có Trụ sở chính tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam; Tổng giám đốc: Vũ Thiên Khôi, sau đây gọi là “Vina-CPK” (1).

GKV đã nhận được sự tin cậy từ chủ đầu tư kể từ khi xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung (Giai đoạn 2) của Khu công nghiệp Bá Thiện II cũng như thực hiện cải tạo thành công hệ thống đã xây dựng ở Giai đoạn 1 bởi nhà thầu khác. Số lượng khách hàng thuê trong khu công nghiệp gia tăng dẫn đến nhu cầu mở rộng nhà máy xử lý nước thải trở nên cấp thiết. Trước tình hình đó, dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 – Khu công nghiệp Bá Thiện II công suất 5,000 m3/ngày đêm được thực hiện. Đây là dự án chìa khóa trao tay thực hiện tất cả công việc bao gồm Thiết kế, Mua sắm và Xây dựng giống như dự án ở Giai đoạn 2, phương pháp xử lý sinh học theo mẻ liên tục (SBR) được áp dụng.

Chất lượng nước thải sau xử lý đáp ứng quy chuẩn khó nhất: QCVN40:2011/BTNMT cột A, với hệ số Kq = 0.9, Kf = 0.9. Sau khi dự án hoàn thành, Khu công nghiệp Bá Thiện II sẽ có công suất xử lý tổng cộng lên đến 10,000 m3 mỗi ngày bao gồm cả nhà máy đã xây dựng ở Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2.

GKCV được thành lập tại Việt Nam từ năm 2004 với 3 cơ sở, trụ sở chính Hà Nội và 2 chi nhánh Hồ Chí Minh và chi nhánh Đà Nẵng đã thiết kế, xây dựng và lắp đặt trên 492 nhà máy xử lý nước và nước thải.

【Nội dung khái quát dự án】

1. Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Vina-CPK
2. Địa điểm xây dựng Khu công nghiệp Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
3. Phạm vi thi công Thiết kế, mua sắm và xây lắp Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 3 (Dự án chìa khóa trao tay)
4. Công suất xử lý 5,000m3/ngày đêm
5. Thời gian thực hiện Tháng 12 năm 2022

Hình ảnh: Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Bá Thiện II do GKV xây dựng (Giai đoạn 2), chụp năm 2020
(*1)  Công ty Cổ phần Vina-CPK được thành lập năm 2009 là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực đầu tư phát triển và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tại miền Bắc.

[Địa chỉ liên lạc]
Goshu Kohsan (Vietnam) Co., Ltd. Văn phòng Hà Nội
Tel: (+84) 24-3951-7578~80
Email: info.vn@goshukohsan.com
Địa chỉ: Lô P1, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *